Regulamin pobytu

REGULAMIN WILLI ORLA

 

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 

 1. Willa Orla prowadzi działalność w zakresie organizacji usług noclegowych oraz gastronomicznych.
 2. Klienci korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb i zarządzeń pracowników obiektu.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 4. Recepcja pracuje od 8:00 do 19.00 – w tych godzinach odbywa się zameldowanie i wymeldowanie gości. Przyjazdy i wyjazdy poza tymi godzinami muszą być wcześniej uzgodnione z recepcją.
 5. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od 15.00 w dniu przyjazdu do 11.00 w dniu wyjazdu. Przy pobytach z pełnym wyżywieniem rozpoczęcie pobytu obiadokolacją, zakończenie śniadaniem.
 6. Śniadanie jest podawane od 8.00 do 10.00 w jadalni Willi Orla. Na życzenie Gościa kucharz przygotowuje jajecznicę.
 7. Posiłki są przygotowywane i serwowane na miejscu przez firmę zewnętrzną „No To Smak”.
 8. W ośrodku obowiązuje cisza nocna od 22.00 do 7.00.
 9. Dzieci mogą przebywać w kąciku dziecięcym od 8.00 do 19.30. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za nadzór nad swoimi dziećmi i za straty powstałe podczas zabawy.
 10. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu wyjazdu. Zniżki wynikające z różnych promocji i ofert specjalnych nie sumują się, a przy rozliczaniu jest brana pod uwagę najwyższa zniżka.
 11. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku lub w momencie wystąpienia zdarzenia. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu, wody, ogrzewania, przerw w nadawaniu programów tv i radiowych, itp.
 12. Klienci Willi Orla zobowiązani są dokonać meldunku w Recepcji niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości Klient ma obowiązek wylegitymować się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 13. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji i danych osobowych Gości zameldowanych w naszym obiekcie.
 14. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów obsługi rezerwacji, meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Willi Orla zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane innym podmiotom.
 15. Parking jest bezpłatny. Z uwagi na posiadaną mniejszą ilość miejsc parkingowych w stosunku do liczby pokoi nie gwarantujemy naszym gościom wolnego miejsca na parkingach. Miejsca parkingowe są zajmowane według kolejności wjazdu pojazdów danego dnia. W przypadku braku miejsc samochód można ustawić wzdłuż ogrodzenia obiektu (tak żeby możliwy był przejazd innych pojazdów) lub w uliczce przy muzeum. Właściciel Willi Orla nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy oraz sposób ich zaparkowania, a także za znajdujące się w nich mienie.
 16. Za pobyt psa/kota/innego zwierzęcia pobiera się opłatę w wysokości określonej przez Cennik usług Willi Orla. Pobyt zwierząt należy uzgodnić z pracownikiem obiektu przed przyjazdem.
 17. Klient przywożący ze sobą psa, kota lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, żeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom ośrodka, w szczególności pies powinien być prowadzony na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w ośrodku. Zwierzęta nie mogą wchodzić do pomieszczeń jadalni.
 18. Odpowiedzialność ośrodka za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność podlega ograniczeniu jeżeli rzeczy nie zostaną złożone do depozytu hotelowego (sejf znajduje się w recepcji, usługa bezpłatna). Willa Orla ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, cennych przedmiotów w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu lub mają zbyt dużą wartość/zajmują zbyt dużo miejsca w stosunku do wielkości i standardu ośrodka.
 19. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) pensjonatu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 20. Koszt zagubienia kluczy wynosi 50,00 zł.
 21. Obsługa ośrodka codzienne wynosi śmieci pozostawione w koszu na śmieci oraz uzupełnia papier toaletowy w łazience. Przy pobytach dłuższych niż 1 tydzień - co 7 dni wymieniana jest pościel, ręczniki, sprzątana jest łazienka - jeżeli gość nie zgłasza uwag inaczej. Na życzenie pokój może zostać sprzątnięty, w tym celu należy zgłosić życzenie w recepcji.
 22. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 23. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości 50% (oferta standardowa) lub 100% (oferta bezzwrotna) ogólnej kwoty zamówienia.
 24. Obiekt ma prawo obciążyć Gościa opłatą za zarezerwowany pobyt w dowolnym momencie po dokonaniu rezerwacji.
 25. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez podpisu.
 26. Warunki zwrotu zaliczki:

- odwołanie rezerwacji standardowej na więcej niż 48 godzin przed określonym w rezerwacji dniem rozpoczęcia korzystania z usług nie powoduje obowiązku ponoszenia jakichkolwiek kosztów, a uiszczona kwota zaliczki zostaje zwrócona w całości,

- odwołanie rezerwacji standardowej na 48 godzin (i mniej) przed określonym w rezerwacji dniem rozpoczęcia korzystania z usług uprawnia Usługodawcę zatrzymania do 100% kwoty zaliczki,

- odwołanie rezerwacji bezzwrotnej – w przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji lub w razie niepojawienia się Gościa w obiekcie obiekt obciąży Gościa pełną opłatą za zarezerwowany pobyt.

 1. Klient może wystąpić o zatrzymanie całości zaliczki na poczet dokonania rezerwacji nie później niż 6 miesięcy od dnia anulowania.
 2. W przypadku nie zrealizowania usługi z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy zaliczka jest zwracana w całości.
 3. Zwrot zaliczki następuje na podane przez klienta konto bankowe, jest ona zwracana w ciągu 30 dni roboczych od daty dokonania anulacji.
 4. Chęć przedłużenia pobytu poza okres wskazany przy rezerwacji lub w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Recepcja nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
 5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc a następnie zniszczone.
 6. Willa Orla ma obowiązek zapewnić:

- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,

- bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,

- profesjonalną i miłą obsługę.

 1. W obiekcie zabronione jest:

- palenie papierosów w pokoju (również w oknie pokoju), w łazience, a także w strefach ogólnych obiektu. Naruszenie zakazu palenia w obiekcie wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 200,00 zł, opłata będzie naliczana w dniu wyjazdu,

- zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa,

- zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących Klientami pensjonatu) w pokojach w godzinach 22:00 - 8:00 bez zgody kierownictwa,

- zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości - kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić  dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę,

- zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,

- chodzenie w butach narciarskich po klatce schodowej oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.

 1. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

- nie mających ważnej rezerwacji,

- będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

- które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

 1. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.
 2. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej oraz w pokojach gościnnych.

 

Regulamin został zatwierdzony przez właściciela, kierownictwo i pracowników ośrodka i obowiązuje od dnia 1 maja 2017r.

  • Jerzy Sz.

   Już trzy razy mieszkałem w Willi Orlej i na pewno jeszcze tam zawitam.

  • Agnieszka

   Spędziliśmy w Zakopanem tydzień w grudniu 2017r. i gościliśmy w Willi Orla, wcześniej oczywiście czytałam opinie i teraz mogę potwierdzić, że panie w recepcji są przesympatyczne i we wszystkim służą radą i pomocą, w pokoju czyściutko, nasze łóżko było bardzo wygodne, a gorący prysznic po całym dniu spędzonym na dworze był bardzo mile przez nas widziany. Dla nikogo z pracowników nie był też problemem fakt, że nie opuściliśmy pokoju o wskazanej godzinie, przeciwnie pani zaproponowały nam, że skoro mamy później autobus możemy zostać i spokojnie zaczekać w pokoju. Dodatkowo super lokalizacja. Polecamy:)

  • Michał P.

   “Czystość przede wszystkim! ”

   Czysto, schludnie i smacznie. Tak w skrócie mogę opisać swoje wrażenia po krótkim pobycie w Willi Orla. Pokoje urządzone skromnie ale w zupełności wystarczająco. Poranne śniadanie zaskoczyło mnie swoją rozmaitością. Pensjonat znajduje się bardzo blisko centrum, wystarczy 15-20 minutowy spacer aby znaleźć się na Krupówkach. Drobną niedogodnością może być, że obiekt znajduje się w pierwszej linii od głównej ulicy, co może przeszkadzać głównie nocą.

 • Co tam panocku?
Do góry